Spoločným úsilím
k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe

Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít
verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce
a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

PROJEKT GGC01007

Logo kosice Logo uzhorod Logo kosice Logo NORCE